Bli månadsgivare

Hjälp oss att fylla alla de kunskapsluckor som finns kring hur kosten kan påverka hälsan. Som månadsgivare ger du oss bäst förutsättningar att stärka forskningen genom ett långsiktigt arbete.

 

Stöd kostforskningen nu

 


 

Prenumerera på Kostfondens nyhetsbrev

Följ Kostfondens senaste framsteg och nyheter i vårt nyhetsbrev.

* = obligatoriskt fält

Kontakta oss

Kostfonden
Epost: info@kostfonden.se
Telefon: 070-750 22 16
Adress: Kostfonden
℅ Sjödin
Strandvägen 10
269 39 Båstad

 

Kostforskningen behöver stöd för att växa sig stark

Ingen kan stansa ett piller som består av broccoli och olivolja. Det går inte att ta patent på riktig mat. Eftersom kostbehandlingar saknar kommersiellt intresse är resurserna för att bedriva stora och välgjorda vetenskapliga studier knappa. En kostforskare får sällan mer än ett par miljoner kronor för att genomföra en vetenskaplig studie. Ett läkemedelsbolag kan lägga hundratals miljoner kronor på att bevisa att en enda medicin har effekt.

Brist på kommersiellt intresse ger svag vetenskap

Bristen på resurser gör att koststudier ofta omfattar för få försökspersoner och pågår under för kort tid. Resultaten håller därför sällan den kvalitet som krävs för att ändra nationella behandlingsrekommendationer. Kostfondens mål är att, med hjälp av ditt bidrag, stödja strukturerade utvärderingar av hur kosten påverkar hälsa och sjukdom. Fonden ska verka för att initiera stora, långsiktiga och välkontrollerade studier, gärna utformade av forskare som är varandras meningsmotståndare i vetenskapliga kontroverser. Detta för att säkerställa att studierna ger så objektiva resultat som möjligt.

Aktuellt

År 2016 beslöt Kostfonden att satsa på en storskalig utvärdering av kostråden vid typ 1-diabetes. Kostråd är grundläggande inom diabetesvården, men enligt en statlig expertgenomgång från år 2010 är det vetenskapliga underlaget för dessa kostråd svagt och behöver utvärderas. Mindre pilotstudier visar att vårdens kostråd är avgörande för blodsockerkontrollen vid typ 1-diabetes. Endast en av fem vuxna personer med typ 1-diabetes når i nuläget vårdens målvärde för blodsockret, enligt Nationella Diabetesregistret. Många har ett så högt blodsocker att de sannolikt kommer att avlida i förtid av hjärt-kärlsjukdom eller njurskador. Effektivare kostbehandlingar kan därför rädda livet på många patienter.

Studien kommer att genomföras av forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Kostfonden samlar in medel till studien som beräknas kosta runt 4,5 miljoner kronor.

Söka anslag

Kostfonden är ung och har ännu begränsade resurser. När våra tillgångar tillåter identifierar Kostfondens Vetenskapliga råd en kunskapslucka som behöver fyllas. Sedan håller vi en utlysning kring den kunskapsluckan. Intresserade forskare kan då komma in med förslag på studier inom området.

Pågående studier

Sommaren 2015 beslöt Kostfonden att satsa på en utvärdering av kolhydraters roll vid IBS. Cirka en tiondel av den svenska befolkningen har problem med IBS. Det kan leda till både depression och hög sjukfrånvaro, men idag finns ingen riktigt bra hjälp att få på vårdcentralen. För att öka på kunskaperna kring IBS bidrar Kostfonden till en studie där en så kallad low-FODMAP kost jämförs med en strikt lågkolhydratkost och konventionell behandling. Läs mer: Utvärdering av kolhydraters roll vid dagliga magsmärtor. Studien pågår just nu på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och beräknas vara klar år 2019.

Tidigare studier

Eftersom fonden är så ung har inga vetenskapliga studier ännu avslutats.