Bli månadsgivare

Hjälp oss att fylla alla de kunskapsluckor som finns kring hur kosten kan påverka hälsan. Som månadsgivare ger du oss bäst förutsättningar att stärka forskningen genom ett långsiktigt arbete.

 

Stöd kostforskningen nu

 


 

Prenumerera på  Kostfondens nyhetsbrev

Kontakta oss

Kostfonden
Epost: info@kostfonden.se
Telefon: 070-750 22 16
Adress: Kostfonden
℅ Sjödin
Strandvägen 10
269 39 Båstad

 

Ny satsning från Kostfonden:
Europas största studie av kost vid typ 2-diabetes

29 maj, 2019

Förra året finansierade Kostfonden utformningen av en studie av kost vid typ 2-diabetes. Projektet involverar forskare i fem olika länder och målet är att genomföra Europas största studie hittills på området. Kostfonden satsar nu ytterligare 800 000 kronor i projektet, så att forskarna kan anställa en projektledare, skriva etikansökningar, utforma en app och ansöka om ytterligare medel från fler finansiärer. 

När vi grundade Kostfonden för snart fem år sedan, var det uttryckliga målet att bidra till att sjösätta högkvalitativa studier som kan ligga till grund för effektivare kostbehandlingar i vården. Därför är vi extra glada att idag kunna berätta att det anslag som Simon Dankel, forskare vid Institutionen för klinisk forskning vid Universitetet i Bergen, fick förra året har möjliggjort planeringen av Europas största studie hittills av kost vid typ 2-diabetes: projektet CARBCOUNT.

Tack vare anslaget kunde forskare från Sverige, Danmark och Norge träffas i Stockholm för att börja dra upp linjerna för studien. Sedan växte projektet och till det andra mötet i november kom även forskare från Skottland och Tyskland.

– Forskarna som har kommit till mötena har varit mycket engagerade och stämningen har varit god. Det har varit bra att lära känna varandra och vi har varit förhållandevis eniga kring hur studien ska utformas, säger Simon Dankel.

Målet är att bota typ 2-diabetes

I många tidigare studier av kost vid typ 2-diabetes har det främsta syftet varit att få bättre kontroll på deltagarnas blodsocker. I det här projektet siktar forskarna högre: de vill få sjukdomen att gå tillbaka. Deltagarna ska få ett normalt blodsocker, utan medicinering.

– För att kunna undersöka om detta går behövs en stor studie. Därför är det väldigt bra att forskare från fem olika länder går ihop, säger Simon Dankel.

Två olika kostbehandlingar ska jämföras mot varandra. Den ena är en strikt lågkolhydratkost. Deltagarna kommer att få äta hur mycket de vill, men ska under de tre första månaderna begränsa den dagliga mängden kolhydrater till maximalt 30 gram. Sedan får de börja äta lite mera kolhydrater, maximalt 30–80 gram per dag.

Den andra gruppen kommer att få måltidsersättning och en extrem kalorirestriktion, 825–853 kcal per dag, under tre månader. Sedan lottas deltagarna i denna grupp till att antingen äta en strikt lågfettkost eller en strikt lågkolhydratkost under studiens resterande tolv månader. Målet under denna fas är att bibehålla viktnedgången.

Kan blodsockret normaliseras utan viktnedgång?

En extrem kalorirestriktion har nyligen visat sig kunna reversera typ 2-diabetes. I mars i år publicerade en av forskarna i projektet, Michael Lean, professor i humannutrition vid universitetet i Glasgow, resultaten från den så kallade DIRECT-studien, som har rönt stor uppmärksamhet. Viktnedgången ledde till att en stor andel av deltagarna reverserade sin sjukdom och efter två år hade 36 procent fortfarande ett normalt blodsocker, att jämföra med 3 procent i kontrollgruppen som fick konventionell behandling.

– Nu vill vi undersöka om en lågkolhydratkost, med ett mer normalt intag av mat, som kanske fler orkar hålla under en längre tid, kan ge samma goda effekt, säger Simon Dankel.

Den hypotes som forskarna har är att en strikt lågkolhydratkost kan sänka blodsockret utan att deltagarna behöver gå ner lika mycket i vikt.

Söker pengarna från fler finansiärer

CARBCOUT ska inkludera mer än 500 personer med typ 2-diabetes och budgeten kommer att ligga på över 20 miljoner kronor. För en månad sedan skickade Simon Dankel in en ansökan om forskningsmedel till EU-initiativet JPI A healthy diet for a healthy life. Alla forskare kommer också att söka finansiering till projektet i sina respektive hemländer.

– Det är ett viktigt projekt och jag tror att vi har bra chanser att få finansiering. Vi behöver bättre behandlingar av typ 2-diabetes. Den medicinska behandling som vi har i dag kan bara motverka symptomen av typ 2-diabetes, den kan inte bota sjukdomen, säger Simon Dankel.

De 800 000 kronor som Kostfonden nu satsar i CARBCOUNT kommer att användas för att anställa en projektledare och ge forskarna möjligheter att förbereda projektet i sina respektive hemländer, bland annat ansöka om etiskt tillstånd. Anslaget ska också gå till att utveckla en app som kan hjälpa deltagarna att följa kostbehandlingen.

Kostfonden kommer att fortsätta samla medel till projektet och stödja forskarna att sjösätta det. Planen är att de första deltagarna ska kunna rekryteras i augusti 2020.

Till alla er som stödjer Kostfonden: ni är ovärderliga! En studie av CARBCOUNT:s kaliber tar lång tid att få igång och genomföra, men kan sedan påverka vården av personer med typ 2-diabetes över hela världen. Hjälp oss att fortsätta stödja den: skapa insamlingar på Facebook, donera minnesgåvor, överraska någon som fyller år, swisha en engångsgåva på 123 900 42 43 eller – allra helst – bli månadsgivare. Som månadsgivare hjälper du oss att jobba långsiktigt mot att etablera fler effektiva kostbehandlingar i vården.

Vill du hjälpa oss att förebygga livsstilssjukdomarna, så att färre drabbas av fetma, typ 2-diabetes, cancer, hjärt-kärlsjukdom och demens? Bli månadsgivare, företagsvän eller swisha en gåva på 123 900 42 43. Du kan följa vårt arbete på Facebook, Instagram eller Twitter. Varmt tack!