Bli månadsgivare

Hjälp oss att fylla alla de kunskapsluckor som finns kring hur kosten kan påverka hälsan. Som månadsgivare ger du oss bäst förutsättningar att stärka forskningen genom ett långsiktigt arbete.

 

Stöd kostforskningen nu

 


 

Prenumerera på  Kostfondens nyhetsbrev

Kontakta oss

Kostfonden
Epost: info@kostfonden.se
Telefon: 070-750 22 16
Adress: Kostfonden
℅ Sjödin
Strandvägen 10
269 39 Båstad

 

Typ 1-diabetesstudie har fått etiskt godkännande

8 maj, 2018

Till hösten beräknas studien av kost vid typ 1-diabetes som Kostfonden har varit med och finansierat dra igång. Studien har nu fått etiskt godkännande och projektet har utökats: diabetesmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer även att delta.

I går rapporterade amerikanska forskare att en strikt lågkolhydratkost kan hjälpa barn och vuxna med typ 1-diabetes att få ett stabilt blodsocker, utan att det tycks orsaka några allvarliga biverkningar. New York Times skriver om studien: How a Low-Carb Diet Might Aid People With Type 1 Diabetes.

Det är en av många studier som visar att en lågkolhydratkost kan hjälpa personer med typ 1-diabetes att få kontroll på sitt blodsocker, men gemensamt för alla dessa studier är att de dras med metodologiska svagheter. Vissa är små och kortsiktiga, andra saknar kontrollgrupp. Ingen av dem klarar de kvalitetskrav som man oftast ställer på studier som ska ligga till grund för nationella behandlingsrekommendationer.

Etikprövningsnämnden har godkänt studien

Det skriande behovet av välgjorda studier är skälet till varför  Kostfonden hösten 2015 beslöt att satsa på en så kallad randomiserade och kontrollerad studie som utvärderar effekten av en lågkolhydratkost vid typ 1-diabetes. I höstas hade vi glädjen att meddela att studien fick finansiering av Skandia, Diabetesfonden och Stockholms läns landsting. Nu har studien också fått ett etiskt godkännande av Etikprövningsnämnden i Stockholm.

– Vi har precis börjat rekrytera patienter och vårt mål är att studien ska komma igång ordentligt till hösten, säger Anneli Björklund, docent och överläkare vid Karolinska Sjukhuset, som leder projektet.

Den största studien hittills av kost vid typ 1-diabetes

Diabetesmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer också att bidra med patienter till studien. Målet är att genomföra den största undersökningen hittills i världen av hur en lågkolhydratkost påverkar blodsocker, insulinbehov och blodfetter vid typ 1-diabetes. Endast en fjärdedel av de 50 000 svenskar som har typ 1-diabetes når vårdens målvärde för blodsockret. Många ligger så högt att de löper en flerfaldigad risk för hjärt-kärlsjukdom. Om det går att sänka blodsockret med kostens hjälp, utan att det orsakar några allvarliga biverkningar, kommer det att kunna förlänga livet på många drabbade.

Tack alla ni som stödjer oss och har bidragit till det här projektet. Det är en livsviktig studie!

Vill du hjälpa oss att förebygga livsstilssjukdomarna, så att färre drabbas av fetma, typ 2-diabetes, cancer, hjärt-kärlsjukdom och demens? Bli månadsgivare, företagsvän eller swisha en gåva på 123 900 42 43. Du kan följa vårt arbete på Facebook, Instagram eller Twitter. Varmt tack!