Bli månadsgivare

Hjälp oss att fylla alla de kunskapsluckor som finns kring hur kosten kan påverka hälsan. Som månadsgivare ger du oss bäst förutsättningar att stärka forskningen genom ett långsiktigt arbete.

 

Stöd kostforskningen nu

 


 

Prenumerera på  Kostfondens nyhetsbrev

Kontakta oss

Kostfonden
Epost: info@kostfonden.se
Telefon: 070-750 22 16
Adress: Kostfonden
℅ Sjödin
Strandvägen 10
269 39 Båstad

 

Kostfonden får projektanslag: ska lära bebisar äta mat och digitalisera kostbehandling av magsmärtor

29 november, 2023

Det är med glädje som vi kan meddela att Kostfonen har fått totalt 600 000 kronor från myndigheten Vinnova för att genomföra två potentiellt omdanande projekt. Det ena handlar om att lära bebisar äta mat. Det andra om att testa en digital kostbehandling mot IBS, så att fler kan slippa sina magsmärtor.

För ungefär ett år kunde vi på Kostfonden berätta att vi hade blivit antagna till ett nytt innovationsprogram för att förebygga ohälsa. Programmet var en del i långsiktig och bred satsning från myndigheten Vinnova, som kallas ”Ett nytt recept för matsystemet”. Under våren och sommaren fick vi tillsammans med tio andra aktörer genomföra en grundlig analys av matsystemet och funderat på hur det kan bli bättre. Vad kan vi göra för att förebygga ohälsa, så att fler kan leva friska?

Mot slutet av våren landade vi i tre olika så kallade hävstänger – insatser som har potential att förändra matsystemet och som vi tror kan göra stor skillnad för vår hälsa. De tre hävstängerna blev:

  • Att skydda konsumenten mot exponering av onyttiga varor
  • Att skapa ekonomiska drivkrafter för att arbeta med prevention så att det blir lönsamt
  • Att stötta barns tidiga matvanor, så att fler kan bli matglada

Kostfonden har fått totalt 600 000 kronor från Vinnova

Nu Vinnova tagit detta projekt till nästa nivå. De har haft en utlysning där alla deltagare i innovationsprogrammet har fått möjlighet att söka anslag för att testa olika ”prototyper” som syftar till att förändra matsystemet enligt hävstängerna ovan. Vi på Kostfonden sökte pengar för två prototyper och glädjande nog har Vinnova beviljat båda prototyperna 300 000 kronor vardera.

– Det här är spännande! Båda prototyperna handlar om att testa insatser som – om det fungerar – lätt kan skalas upp och göra stor skillnad, säger Ann Fernholm, som är verksamhetsansvarig vid Kostfonden.

En digital kurs för att lära bebisar att äta mat

Den första prototypen kommer Kostfonden att genomföra i samarbete med en rad personer som arbetar inom barnhälsovården. Det handlar om att utveckla en digital kurs som kan stötta föräldrar att lära bebisar äta mat och som i framtiden förhoppningsvis ska kunna levereras av BVC, så att alla föräldrar kan få ta del av den.

Att vi på Kostfonden har sökt pengar för detta, beror på att det finns ett stort glapp mellan hur föräldrar generellt introducerar sina barn för mat och hur de borde göra. Orsaken är att kunskaperna kring hur det går till när barn lär sig att äta inte sprids tillräckligt. Vetenskapen visar att om barn under första året i livet får utforska en stor variation av mat, av olika smak och konsistens, så blir de generellt mer matglada. Vårt mål är nu att föräldrar ska få veta hur det går till när barn lär sig att äta, så de kan ta tillvara den här första viktiga tiden. För om föräldrar ger sina barn en chans att tidigt finna glädjen i att äta hälsosam mat, kan det påverka hur barnen äter under hela deras uppväxt.

För att slå två flugor i en smäll kommer vi även att sprida kunskap kring hur föräldrar kan förebygga matallergier hos barn. Så kursen kan potentiellt stärka barns hälsa på flera vis. En riktig win-win alltså!

Recept på recept – digital kostbehandling för patienter

Den andra prototypen handlar om att utveckla ett nytt koncept ”recept på recept” där målet är att läkare ska kunna skriva ut evidensbaserade kostbehandlingar på recept till sina patienter. Kostbehandlingen ska levereras via en digital plattform, som innehåller recept och stöd för kostomläggningen. I den prototyp som vi har fått anslag för ska vi bygga vidare på resultaten från studien av kost vid IBS, som forskare på Sahlgrenska har genomfört.

Personer med IBS har ofta svåra mag- och tarmproblem, men studien visar att 75 procent blir bättre eller helt bra om de lägger om till någon av de två kostbehandlingar som testades. Nu ska vi lägga in recepten och informationen från studien i Kostfondens plattform för kostbehandlingar. Sedan ska vi undersöka vad patienter med IBS tycker om att få en kostbehandling levererad digitalt och om det kan hjälpa dem att ändra vad de äter, så att de kan må bättre.

Parallellt med detta kommer Kostfonden tillsammans med föreningen Frisk Mat även genomföra en enkätundersökning där vi kartlägger hur de politiker som styr Sveriges 21 regioner ser på ett preventivt arbete inom vården. I dagsläget går endast 5 procent av hälso- och sjukvårdens resurser till att förebygga ohälsa. Vi ska undersöka hur politikerna ställer sig till att satsa mer på stöd för livsstilsförändringar som kan förebygga kostsamma sjukdomar, och om det går att utveckla ersättningsmodeller som gör det lönsamt att arbeta med prevention.

Projekten kommer att genomföras under 2024

Kostfonden kommer att driva dessa två projekt under våren och sommaren 2024. Vi hoppas att det kan bli första steget mot två insatser som kan förändra matsystemet. Lär sig fler barn att uppskatta riktig mat, kommer det sannolikt ha en positiv inverkan på vilken mat som serveras i barnfamiljer. Om konceptet ”recept på recept” blir verklighet kan det användas på flera sjukdomar och diagnoser. Vår förhoppning är det ska kunna utvecklas till ett mer konkret och långsiktigt stöd för kostomläggningar än det som ges i vården idag. Målet är att fler ska lyckas förändra sin livsstil, vilket i längden kan förebygga mycket ohälsa.

Vi vill tacka alla er som bidrar till vårt arbete! Det betyder oändligt mycket. Glöm inte att ni exempelvis kan skänka minnesgåvor i samband med en begravning, eller önska er en gåva i julklapp. Ert stöd gör att vi kan jobba för förändring, så att fler kan leva friska!

Vill du hjälpa oss att förebygga livsstilssjukdomarna, så att färre drabbas av fetma, typ 2-diabetes, cancer, hjärt-kärlsjukdom och demens? Bli månadsgivare, företagsvän eller swisha en gåva på 123 900 42 43. Du kan följa vårt arbete på Facebook, Instagram eller Twitter. Varmt tack!