Bli månadsgivare

Hjälp oss att fylla alla de kunskapsluckor som finns kring hur kosten kan påverka hälsan. Som månadsgivare ger du oss bäst förutsättningar att stärka forskningen genom ett långsiktigt arbete.

 

Stöd kostforskningen nu

 


 

Prenumerera på  Kostfondens nyhetsbrev

Kontakta oss

Kostfonden
Epost: info@kostfonden.se
Telefon: 070-750 22 16
Adress: Kostfonden
℅ Sjödin
Strandvägen 10
269 39 Båstad

 

Är Alzheimer en form av diabetes?

Det senaste decenniets forskning visar att det finns starka kopplingar mellan Alzheimers sjukdom, prediabetes och diabetes. Enligt vissa studier har 8 av 10 personer som utvecklar demens problem med blodsockerregleringen. Kostfondens mål är att initiera en studie som utvärderar om en blodsockersänkande kost kan bromsa sjukdomsförloppet.

Läkemedelsindustrin har plöjt ner miljardtals kronor för att utveckla ett läkemedel som kan bromsa Alzheimers sjukdom. Länge har forskare trott att minnesstörningarna orsakas av den utfällning, så kallad plack, av proteinet betaamyloid som uppstår i hjärnan. Målet har varit att få bort placken, men studie efter studie har fallerat. Nu ifrågasätter allt fler forskare om placken i hjärnan verkligen orsakar sjukdomen.

En av de teser som växer sig allt starkare är att hjärnan tar skada av höga blodsocker och att den blir insulinresistent. En del forskare vill till och med kalla sjukdomen för ”typ 3-diabetes”: Alzheimer’s Disease Is Type 3 Diabetes–Evidence Reviewed. Undersökningar av alzheimerpatienter visar att 8 av 10 personer har problem med blodsockret och att insulinresistens är kopplat till en sämre kognitiv förmåga (referenser nedan).

Höga blodsocker verkar kunna accelerera demensförloppet

En studie av den äldre befolkningen i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm visar också att en dålig blodsockerreglering verkar kunna accelerera sjukdomsförloppet. Tiden mellan en milt försämrad kognitiv förmåga och fullt utvecklat demens var i median 1,8 år bland personer med pre-diabetes eller diabetes. Hos övriga tog det 5 år för demens att utvecklas: Accelerated progression from mild cognitive impairment to dementia in people with diabetes.

Utöver detta visar studier av möss som dricker stora doser sockervatten, att de inte bara får övervikt och insulinresistens, utan att de också utvecklar minnesstörning och utfällningar av betaamyloid i hjärnan: Metabolic alterations induced by sucrose intake and Alzheimer’s disease promote similar brain mitochondrial abnormalities.

De starka samband som finns mellan höga blodsocker och utvecklingen av demens, tyder på att någon form av blodsockersänkande kost skulle kunna bromsa sjukdomsförloppet. Men detta är aldrig studerat med bra vetenskapliga metoder. Kostfonden mål är att initiera en sådan studie.

Referenser:

Increased Risk of Type 2 Diabetes in Alzheimer Disease

Fasting Plasma Insulin, C-Peptide and Cognitive Change in Older Men without Diabetes: Results from the Physicians’ Health Study II

Hyperinsulinemia and risk of Alzheimer disease

Metabolic links between diabetes and Alzheimer’s disease

Alzheimer disease: Insulin resistance and AD—extending the translational path

Diabetes, impaired fasting glucose, and development of cognitive impairment in older women