Bli månadsgivare

Hjälp oss att fylla alla de kunskapsluckor som finns kring hur kosten kan påverka hälsan. Som månadsgivare ger du oss bäst förutsättningar att stärka forskningen genom ett långsiktigt arbete.

 

Stöd kostforskningen nu

 


 

Prenumerera på  Kostfondens nyhetsbrev

Kontakta oss

Kostfonden
Epost: info@kostfonden.se
Telefon: 070-750 22 16
Adress: Kostfonden
℅ Sjödin
Strandvägen 10
269 39 Båstad

 

Vår vision: fler människor ska leva ett friskare liv

Kostforskning saknar kommersiellt intresse – därför behövs den här fonden. Vi har grundat den eftersom vi vill stärka kostforskningen; vi vill fylla alla de kunskapsluckor som finns kring hur kosten kan påverka olika sjukdomsförlopp.

Den som följer kostdebatten i tidningar, via teve och på bloggar, får ta del av många berättelser om hur människor har tillfrisknat efter en kostomläggning: diabetiker kan slänga sina insulinsprutor och blodtryckssänkande läkemedel, magen har lugnat sig och slutat smärta, migränen har försvunnit, kroppen värker inte längre, astman är borta och pollenallergin lyser med sin frånvaro. En del blir plötsligt gravida eller slipper sin akne. Vissa föräldrar berättar om barn med adhd som har blivit lugnare; andra om barn med autism som nu är lättare att få kontakt med.

Utifrån ett biokemiskt perspektiv finns anledning att tro att en kostomläggning kan ge dessa hälsoförbättringar. Inte för alla, men för undergrupper av personer. Det handlar framförallt om att kosten kan påverka tarmfloran, ämnesomsättningen, blodsockret och insulinnivåerna i blodet. Ett stabilt blodsocker och låga insulinnivåer borde också, utifrån ett teoretiskt biokemiskt perspektiv, kunna bromsa utvecklingen av våra stora folksjukdomar: hjärt-kärlsjukdom, cancer och demens. Du kan läsa mer om de kunskapsluckor som finns för varje åkomma under menygruppen ”sjukdomarna.”

Väldesignade vetenskapliga studier ska utvärdera kostens effekter på hälsan

MEN. Behandlingar inom vården kan inte basera sig på biokemiska hypoteser eller anekdotiska berättelser. För att en läkare ska kunna rekommendera en viss kost, krävs väldesignade vetenskapliga studier som bevisar effekten och som dessutom utvärderar eventuella biverkningar.

Det är här som Kostfonden kommer in i bilden. Vi har grundat fonden eftersom vi vill verka för att högkvalitativa studier kommer till stånd. Problemet, som vi ser det, är att kostforskning saknar kommersiellt intresse. En nutritionsforskare får sällan mer än någon miljon kronor för att genomföra en vetenskaplig studie. Ett läkemedelsbolag kan satsa flera hundra miljoner kronor på att utvärdera effekten av ett enda läkemedel.

Det behövs större samarbeten inom kostområdet

När läkemedelsbolag genomför stora kliniska prövningar, koordinerar de dessutom läkare från många olika kliniker. På så vis kan de samla en stor grupp patienter och resultaten når statistisk signifikans. Det är en förutsättning för att ett läkemedel ska bli godkänt. Inom kostområdet är forskningen sällan landsomfattande; studierna är ofta små och resultaten osäkra. Av alla de undersökningar som genomförs, håller endast en bråkdel den kvalitet som krävs för att påverka nationella behandlingsrekommendationer.

Det vill vi ändra på. Kostfonden ska verka för fler högkvalitativa studier. Vår vision är att fonden ska ha en koordinerande funktion; den ska samla forskare från olika delar av Sverige eller Europa kring viktiga frågor och i samarbete med dessa initiera viktig forskning.

Det första målet är en studie kring typ 2-diabetes – där obalansen mellan kommersiell och icke-kommersiell forskning är uppenbar. En person med typ 2-diabetes står inte sällan på upp emot åtta olika läkemedel, samtidigt har kostrekommendationerna till dessa personer aldrig utvärderats med gedigen vetenskap (läs mer via denna länk). Bättre vetenskap på området kan sannolikt hjälpa hundratusentals personer att leva ett friskare liv. Samtidigt kan landsting och stat spara stora summor pengar, vilket kan skapa utrymme för satsningar inom andra områden, så som barnomsorg, skola och annan vård.

Ann Fernholm och Charlotta Holm Hildebrand vill rikta ett stort tack till Fredrik Sjödin. Det är han som har finansierat grundandet av den här fonden. Han har också ordnat med all tidskrävande pappersexercis. Utan honom hade fonden fortfarande enbart existerat som en dröm i våra tankar.

Vår förhoppning är att Kostfonden ska växa till den kraft som krävs för att åstadkomma en förändring. Men vi kan inte genomföra detta utan dig. Din och andras donationer är nödvändiga för att bygga upp den här verksamheten. Tillsammans kan vi få fler människor att leva ett friskare liv.