Bli månadsgivare

Hjälp oss att fylla alla de kunskapsluckor som finns kring hur kosten kan påverka hälsan. Som månadsgivare ger du oss bäst förutsättningar att stärka forskningen genom ett långsiktigt arbete.

 

Stöd kostforskningen nu

 


 

Prenumerera på  Kostfondens nyhetsbrev

Kontakta oss

Kostfonden
Epost: info@kostfonden.se
Telefon: 070-750 22 16
Adress: Kostfonden
℅ Sjödin
Strandvägen 10
269 39 Båstad

 

Ny medlem i Kostfondens vetenskapliga råd

12 april, 2019

Denna vecka träffades Kostfondens vetenskapliga råd för att diskutera vilka projekt som fonden ska stödja härnäst. Vi vill i samband med detta presentera en ny medlem och berätta om de förändringar som har gjorts.

Kostfondens mål är att finansiera stora och välgjorda studier som kan ligga till grund för behandlingsrekommendationer i vården. Därför är vi väldigt glada att kunna presentera en ny suppleant i rådet: Sten Anttila (nedre raden i mitten).

Mellan 2011–2018 arbetade Sten Anttila vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), den myndighet som har till uppgift att utvärdera den vetenskapliga grunden för vården. Hans uppgift var att projektleda systematiska översikter av forskningen, bland annat ledde han en genomgång av diagnos och behandling av epilepsi. En av slutsatserna var att ketogen kost (en väldigt strikt form av lågkolhydratkost) kan användas för att behandla barn med epilepsi, i de fall där inga läkemedel hjälper mot anfallen.

Sedan början av detta år arbetar Sten Anttila vid på forskningsrådet Formas, där han tar fram systematiska översikter inom miljöområdet (där livsmedel ingår). Han kunskaper om hur man lägger den vetenskapliga grunden för evidensbaserad vård, kommer vara en stor tillgång för Kostfonden.

Jonas Lindblom blir suppleant

En annan förändring i det vetenskapliga rådet är att Jonas Lindblom, som tidigare var ledamot, har blivit suppleant. Förra året tog Jonas Lindblom anställning vid konsultbolaget Parexel Acess Consulting och slutade därmed som ledamot. Kostfonden vill ha kvar honom i rådet eftersom hans erfarenheter av att granska vetenskapliga studier i allmänhet och koststudier i synnerhet (han projektledde SBU:s genomgångar Mat vid fetma och Mat vid diabetes) har varit till väldigt stor nytt i bedömningen av olika ansökningar.

I övrigt ser det vetenskapliga rådet ut som tidigare. Ni ser alla på bilden ovan. Raden högst upp från vänster: Magnus Simrén, professor i medicinsk gastroenterologi och hepatologi vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Nina Rehnqvist, specialist i kardiologi och docent i internmedicin vid Karolinska Institutet, tidigare ordförande i SBU:s nämnd, som bland annat utser vilka projekt myndigheten ska arbeta med; Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning, specialist i internmedicin, endokrinologi, diabetologi och överläkare på Sophiahemmet. Raden längst ner från vänster: Ann Fernholm, disputerad i molekylär bioteknik och grundare av Kostfonden; Sten Anttila och Jonas Lindblom.

Vill du hjälpa oss att förebygga livsstilssjukdomarna, så att färre drabbas av fetma, typ 2-diabetes, cancer, hjärt-kärlsjukdom och demens? Bli månadsgivare, företagsvän eller swisha en gåva på 123 900 42 43. Du kan följa vårt arbete på Facebook, Instagram eller Twitter. Varmt tack!