Bli månadsgivare

Hjälp oss att fylla alla de kunskapsluckor som finns kring hur kosten kan påverka hälsan. Som månadsgivare ger du oss bäst förutsättningar att stärka forskningen genom ett långsiktigt arbete.

 

Stöd kostforskningen nu

 


 

Prenumerera på  Kostfondens nyhetsbrev

Kontakta oss

Kostfonden
Epost: info@kostfonden.se
Telefon: 070-750 22 16
Adress: Kostfonden
℅ Sjödin
Strandvägen 10
269 39 Båstad

 

Kostfonden får närmare två miljoner till IBS-studie

12 november, 2015

Fantastiska nyheter. Nyligen satsade Kostfonden 600 000 kronor på en utvärdering av kolhydraters roll vid IBS (magsmärtor), som kommer att drivas av forskaren och dietisten Stine Størsrud vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tillsammans med Størsrud har Kostfonden sökt anslag om 1 940 000 kronor från Skandias forskningsfond. Glädjande nog har forskningsfonden beslutat att bevilja det anslaget, vilket innebär att IBS-studien nu är fullt finansierad. För varje 100 kronor som har donerats till Kostfonden, går nu alltså 400 kronor till viktig kostforskning. En bra ränta tycker vi!

Det är precis så här som vi hoppas att Kostfonden ska kunna jobba: vi ska satsa på studier som kan fylla viktiga kunskapsluckor och sedan hitta flera finansiärer som kan hjälpa till att bekosta studien. På så vis kan de donationer som vi får in till kostforskning generera så mycket mer.

Att Skandias forskningsfond sköt till resten av pengarna till IBS-studien innebär att den kommer att bli precis så stor och välgjord som vi på Kostfonden vill. Den forskning som vi satsar på ska kunna förändra behandlingsrekommendationer. I detta fall kommer 250 personer att inkluderas i försöket, ett antal som alltför sällan ses i koststudier.

Deltagarna ska få mat för att höja kvaliteten

En del kan tycka att det låter mycket med 2 540 000 kronor till en enda studie, men deltagarna kommer att förses med mat under en månad. Målet med detta är att få en bra så kallad ”följsamhet” till de kostråd som ges, vilket ökar chanserna att undersökningen ger ett rättvisande resultat. Den beräknade kostnaden för maten är 800 000 kronor. Provtagning och analys av prover beräknas kosta närmare 500 000 kronor och övriga kostnader är lön för projektledare och doktorander. I dagens strömlinjeformade vård finns ingen tid för vårdpersonal att forska. Den som vill göra vetenskapliga undersökningar måste därför få lön från forskningsfinansiärer.

När denna IBS-studie nu är i hamn, kan Kostfonden satsa på nästa kunskapslucka. Det kommer att bli något som är angeläget att utforska och kan leda till att fler människor får leva friskare.

Kostfonden har idag cirka 300 månadsgivare. Ju fler vi blir, desto mer långsiktigt kan vi jobba och desto snabbare kan vi sjösätta nästa vetenskapliga studie. Bli månadsgivare eller gör en engångsdonation idag: Lämna bidrag.

Vill du hjälpa oss att förebygga livsstilssjukdomarna, så att färre drabbas av fetma, typ 2-diabetes, cancer, hjärt-kärlsjukdom och demens? Bli månadsgivare, företagsvän eller swisha en gåva på 123 900 42 43. Du kan följa vårt arbete på Facebook, Instagram eller Twitter. Varmt tack!