Bli månadsgivare

Hjälp oss att fylla alla de kunskapsluckor som finns kring hur kosten kan påverka hälsan. Som månadsgivare ger du oss bäst förutsättningar att stärka forskningen genom ett långsiktigt arbete.

 

Stöd kostforskningen nu

 


 

Prenumerera på  Kostfondens nyhetsbrev

Kontakta oss

Kostfonden
Epost: info@kostfonden.se
Telefon: 070-750 22 16
Adress: Kostfonden
℅ Sjödin
Strandvägen 10
269 39 Båstad

 

Uppmaning till regeringen:
Höj kraven på offentliga rekommendationer

23 mars, 2016

Just nu pågår arbetet med en ny svensk forskningsproposition. Med anledning av det har Kostfonden skickat en skrivelse till Utbildningsdepartementet med uppmaningen att höja det vetenskapliga kraven för offentliga rekommendationer. Fonden föreslår att regeringen ska tillsätta en utredning av vilka krav som bör ställas på myndigheter som utfärdar bland annat folkhälso- eller livsstilsråd, för att säkerställa att offentliga rekommendationer vilar på en lika stark vetenskaplig grund som den som krävs för godkännande av läkemedel.

Krav på läkemedel är högre än krav på kostråd

Efter den tragiska skandalen med sömnmedlet neurosedyn på 1960-talet – där tusentals barn föddes med grava missbildningar – höjdes de vetenskapliga kraven på godkännande av läkemedel. Numera behöver läkemedelsföretag utvärdera både effekter och eventuella biverkningar innan ett läkemedel får saluföras.

Offentliga rekommendationer har aldrig genomgått samma kravhöjning. Många av dagens kostråd vilar därför endast på vetenskapliga hypoteser, som aldrig har belagts genom kontrollerade interventionsstudier. Det är ett viktigt skäl till varför kostråden debatteras så intensivt och många upplever en stor osäkerhet när det gäller kosten.

Kostfonden menar att detta är oacceptabelt. Offentliga rekommendationer kan precis som läkemedel orsaka oväntade biverkningar. I skrivelsen till Utbildningsdepartementet tar fonden upp tre olika exempel där kostråden kan vara effektlösa eller till och med orsaka skada i befolkningen. Det handlar om kostråd vid diabetes, rådet att spädbarn ska äta välling och pulvergröt, och rekommendationer att befolkningen ska halvera saltintaget. Du hittar hela skrivelsen här: Kostfonden inspel forskningspropositionen 2016.

Stödjer du vårt inspel till forskningspropositionen? Sprid i så fall gärna skrivelsen vidare genom sociala medier.

Vill du hjälpa oss att förebygga livsstilssjukdomarna, så att färre drabbas av fetma, typ 2-diabetes, cancer, hjärt-kärlsjukdom och demens? Bli månadsgivare, företagsvän eller swisha en gåva på 123 900 42 43. Du kan följa vårt arbete på Facebook, Instagram eller Twitter. Varmt tack!