Bli månadsgivare

Hjälp oss att fylla alla de kunskapsluckor som finns kring hur kosten kan påverka hälsan. Som månadsgivare ger du oss bäst förutsättningar att stärka forskningen genom ett långsiktigt arbete.

 

Stöd kostforskningen nu

 


 

Prenumerera på  Kostfondens nyhetsbrev

Kontakta oss

Kostfonden
Epost: info@kostfonden.se
Telefon: 070-750 22 16
Adress: Kostfonden
℅ Sjödin
Strandvägen 10
269 39 Båstad

 

Kostråd vid typ 2-diabetes vilar på bräcklig grund

Det finns stora kunskapsluckor när det gäller kostråden till typ 2-diabetiker. Mycket talar för att den traditionella lågfettkosten skyddar sämre mot hjärt-kärlsjukdom än vad man tidigare har trott. Andra kostråd behöver utvärderas mer grundligt, till exempel råd om en GI-kost, en strikt lågkolhydratkost eller periodisk fasta. Fungerar någon av dessa bättre kommer fler människor att leva längre och vården kommer att spara enorma resurser. 

Personer med typ 2-diabetes har länge rekommenderats att äta en lågfettdiet för att gå ner i vikt och förbättra sina blodvärden. Men hösten 2012 avbröts den största vetenskapliga utvärderingen någonsin av en lågfettdiet vid typ 2-diabetes. Orsaken var att behandlingen gav dålig effekt – risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom minskade inte signifikant i jämförelse med kontrollgruppen. Resultaten från studien publicerades 2013 i New England Journal of Medicine: Cardiovascular Effects of Intensive Lifestyle Intervention in Type 2 Diabetes. När Statens beredning för medicins utvärdering (SBU) senast gick igenom det vetenskapliga läget kring mat och diabetes var också slutsatsen att området dras med stora kunskapsluckor. Se rapporten: Mat vid diabetes.

Rådet om en lågfettdiet vilar främst på en önskan om att få ner kolesterolnivåerna i blodet. Samtidigt talar modern forskning för att det är minst lika viktigt att få ner blodsockret och insulinnivåerna. Därför behövs vetenskapliga studier som undersöker effekten av olika blodsockersänkande strategier, till exempel en GI-kost, en strikt lågkolhydratkost och periodisk fasta. Många typ 2-diabetiker vittnar om att deras blodsockervärden stabiliseras när de utesluter socker och andra kolhydrater ur kosten. Vetenskapliga studier tyder också på att en strikt lågkolhydratdiet kan förbättra både blodfetter och blodsocker (se referenser nedan). Men många av dessa studier är för små och har pågått under för kort tid för att kunna ligga till grund för nya nationella behandlingsrekommendationer.

Kostfonden vill fylla de kunskapsluckor som finns kring kost och typ 2-diabetes. Därför satsar vi nu på Europas största studie hittills på området. Du kan läsa mer om den via denna länk. Målet i studien är att reversera sjukdomen. Lyckas forskarna kan livet förlängas på många och stora resurser sparas i vården.

Studier som undersöker effekten av lågkolhydratkost vid typ-2 diabetes:

Comparison of low- and high-carbohydrate diets for type 2 diabetes management: a randomized trial.

In type 2 diabetes, randomisation to advice to follow a low-carbohydrate diet transiently improves glycaemic control compared with advice to follow a low-fat diet producing a similar weight loss

The effect of a low-carbohydrate, ketogenic diet versus a low-glycemic index diet on glycemic control in type 2 diabetes mellitus Low-carbohydrate diet in type 2 diabetes: stable improvement of bodyweight and glycemic control during 44 months follow-up

Effects of a low-carbohydrate diet on glycemic control in outpatients with severe type 2 diabetes Short-term effects of severe dietary carbohydrate-restriction advice in Type 2 diabetes–a randomized controlled trial

En fallrapport i Läkartidningen om en person vars utveckling mot njursjukdom har stannat av med hjälp av lågkolhydratkost: Lågkolhydratdiet hejdade njurfunktionsförsämring vid typ 2-diabetes.