Bli månadsgivare

Hjälp oss att fylla alla de kunskapsluckor som finns kring hur kosten kan påverka hälsan. Som månadsgivare ger du oss bäst förutsättningar att stärka forskningen genom ett långsiktigt arbete.

 

Stöd kostforskningen nu

 


 

Prenumerera på  Kostfondens nyhetsbrev

Kontakta oss

Kostfonden
Epost: info@kostfonden.se
Telefon: 070-750 22 16
Adress: Kostfonden
℅ Sjödin
Strandvägen 10
269 39 Båstad

 

Högt blodsocker leder till inflammation i blodkärlen

Sju av tio personer som söker vård för kranskärlssjukdom har problem att reglera sitt blodsocker. Modern forskning visar också att ett högt blodsocker stimulerar en inflammation som orsakar åderförkalkning. En kost som effektivt sänker blodsockret skulle därför kunna förebygga hjärt-kärlsjukdom.

Kolesterolnivåerna i blodet har länge legat i fokus i det förebyggande arbetet av hjärt-kärlsjukdom. Vården har rekommenderat en lågfettdiet för att sänka blodfetterna. Samtidigt är höga blodsocker en viktig riskfaktor för kärlskador. Det visar inte minst sjukdomen typ 1-diabetes, ungdomsdiabetes. Personer med typ 1-diabetes har generella inga problem med sina blodfetter, men löper ändå en ordentligt ökat risk för hjärtinfarkt om blodsockret ligger för högt.

En stor studie från 2004, genomfört på närmare 5000 personer i Europa, visar också att nästan hälften av alla personer som söker sig till vården med kranskärlssjukdom har diabetes. Fler än två av tio personer har prediabetes. Totalt har 7 av 10 personer problem med sin blodsockerreglering: The prevalence of abnormal glucose regulation in patients with coronary artery disease across Europe.

En blodsockersänkande kost skulle kunna förebygga åderförkalkning

En förklaring till varför höga blodsocker orsakar skada är att det kan stimulera en inflammation i kärlväggen. I den process som leder till åderförkalkning är immunsystemet inblandat. När blodsockret stiger tycks det elda på de inblandade immuncellerna: Hyperglycemia Promotes Myelopoiesis and Impairs the Resolution of Atherosclerosis.

En GI-kost eller en lågkolhydratkost, som håller blodsockret på en låg och jämn nivå, skulle sannolikt kunna hjälpa till att förebygga hjärt-kärlsjukdom. En studie som publicerades hösten 2014 visar att en strikt lågkolhydratkost ger en bra effekt på riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdom: Effects of Low-Carbohydrate and Low-Fat DietsA Randomized Trial. Det behövs en studie som inte bara utvärderar effekten på riskmarkörer, utan som undersöker den direkta effekten på antalet hjärtinfarkter och fall av stroke. Även periodisk fasta skulle kunna förebygga hjärt-kärlsjukdom eftersom det bidrar till ett sänkt blodsocker. Ett prioriterat mål för Kostfonden är att undersöka effekten av olika blodsockersänkande strategier hos den grupp som har störst risk för hjärt-kärlsjukdom: personer med typ 2-diabetes. Eftersom hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken är det viktigt att veta vilken slags kost som bäst förebygger skador i blodkärlen.