Bli månadsgivare

Hjälp oss att fylla alla de kunskapsluckor som finns kring hur kosten kan påverka hälsan. Som månadsgivare ger du oss bäst förutsättningar att stärka forskningen genom ett långsiktigt arbete.

 

Stöd kostforskningen nu

 


 

Prenumerera på  Kostfondens nyhetsbrev

Kontakta oss

Kostfonden
Epost: info@kostfonden.se
Telefon: 070-750 22 16
Adress: Kostfonden
℅ Sjödin
Strandvägen 10
269 39 Båstad

 

Årskrönika 2021: Kostfondens första studie publicerades

31 december, 2021

År 2021 innebar en milstolpe för Kostfonden. För första gången publicerades resultaten från en av de studier som vi har bidragit till. Här är en resumé av året som gått och vad vi har att se fram emot nästa år.

Så var det dags för en årskrönika. Först och främst vill vi tacka alla er som har skänkt gåvor Kostfonden. Under 2021 donerade ni nästan 1,4 miljoner kronor till högkvalitativ kostforskning. Det innebär att vi snart har samlat in de fyra miljoner kronor som vi har beslutat att anslå till studien av kost vid typ 2-diabetes, vilket är fantastiskt. Utan er – alla trogna bidragsgivare – skulle den studien aldrig ha kommit till. Vi återkommer till det, först en tillbakablick.

Korttidsfasta och LCHF är effektiva behandlingar av fettlever

Årets gladaste nyhet kunde vi presentera i mars i år när studien av kost vid fettlever publicerades. Äntligen kunde vi få ta del av resultaten från ett av de forskningsprojekt som vi har bidragit till! Och det var goda nyheter: studien visade att både en strikt LCHF-kost och korttidsfasta (5:2) är effektiva behandlingar av fettlever. Mängden fett i levern halverades i båda grupperna och hälften av deltagarna botades från sjukdomen. Som jämförelse minskade kontrollgruppen – som fick konventionella kostråd – sitt leverfett med endast 16 procent och bara 8 procent botades från sjukdomen. 

Resultaten från studien är viktiga. Fettlever blir allt vanligare och orsakar farliga följdsjukdomar. I våras kopplade svenska forskare bland annat fettlever till en 17 gånger högre risk för levercancer. Det ökar också risken för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Behandlingar som effektivt motverkar fettlever kan därför förlänga livet.

En digital plattform för att sprida ny kunskap

För att effektiva kostbehandlingar ska kunna sprida sig i vården, började vi på Kostfonden i våras att utveckla en digital plattform för kostbehandlingar. Målet är att ge ett bättre och mer långsiktigt stöd åt personer som behöver lägga om sin kost. I dagsläget får de ofta bara en halvtimmes konsultation hos en dietist. Sedan förväntas de kunna lägga om sin kost själva, något som många misslyckas med.

Plattformen kommer att innehålla en databas med recept som bevisligen kan göra personer friskare. Den kommer också ha en lärodel där personer som ska lägga om sin kost kan få den kunskap de behöver för att klara kostomläggningen.

Detta framtidsprojekt har sysselsatt oss under året. Som du kunde läsa om i ett inlägg i november har det varit möjligt tack vare fantastiska insatser av Sofie och David Hallvig. Vi kommer att sjösätta den första versionen av plattformen under våren. Till en början ska den användas i studien av kost vid typ 2-diabetes, som kommer att rulla i gång efter jul. Sedan är tanken att vi med plattformens hjälp ska kunna fånga upp resultat från olika forskningsprojekt som Kostfonden har bidragit till. För under nästa år kommer resultaten från flera studier att publiceras.

Nästa år får vi ta del av resultat från flera studier

Under året som gått har forskarna i Bergen, som drivit studien av kost vid fetma, analyserat sina resultat och skickat in dem för publikation. Vår förhoppning är att de ska komma i tryck någon gång under våren.

Sedan har den första studie som Kostfonden bidrog till när vi grundades, studien av kost vid IBS, äntligen gått i mål. Det är världens största studie inom området. Under hösten inkluderades den sista patienten i projektet. Forskarna ska nu analysera alla data de har samlat in. Vi hoppas att resultaten ska publiceras någon gång under 2022, så att vi kan få ta del av dem.

Till sist är projektet där forskare undersöker om halten av socker i urinprover kan användas som ett objektivt mått på sockerkonsumtion i princip klart. Enligt de uppgifter Kostfonden har fått ska även denna studie skickas in för publikation under 2022.

Studien av kost vid typ 1-diabetes går sannolikt i mål

Under 2022 kommer förhoppningsvis också studien av kost vid typ 1-diabetes att inkludera den sista patienten. Den studien har försenats ordentligt av coronapandemin. I studien följer forskarna alla deltagare under ett helt år. Det dröjer alltså till 2023 innan den kan bli klar. Men då kommer alla ni som har bidragit till studien att kunna känna er stolta. Det råder en stor brist på kunskap kring hur personer med typ 1-diabetes ska äta för att få ett så stabilt blodsocker som möjligt. Sjukdomen förkortar livet för alldeles för många. Studien kommer därför att ge enormt viktig kunskap till vården.

Studien av kost vid typ 2-diabetes drar i gång

Som vi har skrivit tidigare drar också studien av typ 2-diabetes i gång efter jul. Planen var att fem olika länder skulle delta i projektet: Norge, Danmark, Skottland, Tyskland och Sverige. Detta har dock förändrats. Danmark har hoppat av, men i stället kommer sannolikt forskare i Australien att hoppa på projektet. Dessvärre har forskarna i Tyskland och Skottland haft svårt att få finansiering till sina delstudier, men vi håller tummarna för att de under 2022 ska kunna få positiva besked om anslag.

En sak är säker: ni som bidrar till Kostfonden möjliggör viktiga projekt som aldrig annars skulle ha blivit av. Att få pengar till koststudier är svårt för forskare. Vi märker att många anslagsgivare och andra forskningsfonder bortprioriterar kostforskning. Därför är vi stolta att Kostfonden finns. Varje bidrag som ni ger till oss – stort som smått – gör skillnad.

Tack till ideella supporters och företagsvänner

Apropå att göra skillnad. Vi vill avsluta med att tacka två personer som under flera år har hjälpt oss helt ideellt. Det är Karin Eldh, som skickar ut alla gåvobrev till begravningar, födelsedagar och jul, och Michèle Wilcox som hjälper oss att översätta texter till vår engelska sajt dietaryscience.org. Ni är guld värda!

Med allt detta sagt vill vi nu önska er alla ett Gott Nytt År, med betoning på ordet gott. Njut av maten och låt den göra er kropp gott. Bra mat är livet!

Vill du hjälpa oss att förebygga livsstilssjukdomarna, så att färre drabbas av fetma, typ 2-diabetes, cancer, hjärt-kärlsjukdom och demens? Bli månadsgivare, företagsvän eller swisha en gåva på 123 900 42 43. Du kan följa vårt arbete på Facebook, Instagram eller Twitter. Varmt tack!